Magazine on the Spot
Zo’n vijf jaar geleden staken we als ambitieuze zzp’ers de koppen bij elkaar: kunnen we met elkaar niet een mooi product ontwikkelen waarin ieders kwaliteit tot bloei komt? Het resulteerde in Magazine on the Spot, inmiddels een begrip in congresland. We maken binnen een week een e-zine of digitaal magazine met artikelen, interviews, beelden, sfeerimpressies, vlogs en infographics van een congres of bijeenkomst. Dat doen we zo’n vijftig keer per jaar. Ik maak deel uit van het managementteam van Magazine on the Spot en ben coördinator en (eind)redacteur.

Klik hier voor meer informatie over Magazine on the Spot.

Magazine on the Spot – Dag van de Cultuureducatie Flevoland
Klik hier
Magazine on the Spot – Het Nationale Bibliotheekcongres
Klik hier
Leiden aan Tafel – Cultuurfonds Leiden (langlopend project)
Klik hier

Opdrachtgevers zijn onder andere:
Cultuurfonds Leiden, Nationale Nederlanden, Dienst Justitiële Inrichtingen, Koninklijke Bibliotheek, Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeente Leiden, Kunstbalie, Nuffic, Rutgers, ministerie van JenV, ministerie van I&W, ministerie van OCW, ministerie van SZW, ministerie van VWS, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Cedris, Logeion.